Những hình ảnh lịch sử tiêu biểu của Toronto

Những hình ảnh lịch sử tiêu biểu của Toronto
qua ống kính của nhiếp ảnh gia Trần Thái Lực.

Toronto thủ đô của tỉnh bang Ontario là thành phố đông dân nhất Canada với dân số khoảng 2.8 triệu người, và là thành phố đông dân đứng hàng thứ tư ở Hoa Kỳ và Canada.
Toronto là tâm điểm của vùng Móng Ngựa Vàng ( Golden Horseshoe) ở bên Đại Hồ Ontario với dân số khoảng gần 10 triệu người.
Vùng Móng Ngựa Vàng bao gồm những thành phố trong vùng đại thủ phủ Toronto như Mississauga, Brampton, Oshawa… và những thành phố dọc theo Đại Hồ Ontario như Niagra Falls..
Toronto là một trong những trung tâm quốc tế về thương mại, văn hóa, tài chánh, nghệ thuật và là một trong những thành phố đa văn hóa và quốc tế.

Nhận báo giá qua email