Những hồ tắm tư nhân phải mở cửa trong mùa hè, nếu không muốn bị phạt

Windsor, Ontario: Một trong những điều lệ của thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario là nếu người ta có hồ tắm lộ thiên tư nhân, thì họ sẽ phải mở hồ tắm này trong mùa hè, nếu không sẽ bị phạt.
Theo những thông cáo của chính quyền thành phố, thì tất cả những hồ tắm tư nhân trong thành phố, phải mở cửa trước ngày 24 tháng 5 năm nay, nếu không chủ nhân sẽ bị phạt $260.
Những hồ tắm tư nhân ở thành phố Windsor phải mở cửa từ ngày 24 tháng 5 cho đến ngày 1 tháng 9 năm nay.
Lý do phải mở cửa là chính quyền muốn giảm thiểu những hồ nước không được sử dụng, mà loài muỗi có thể sanh sản nhiều và có thể gây những bệnh cho người như bệnh gây từ vi rút West Nile.
Sau ngày 1 tháng 9, các hồ tắm tư nhân phải có những tấm bạt bao phủ hồ, ngăn không cho muỗi có thể đến làm tổ trong mùa đông.

Nhận báo giá qua email