Những lạc quan về nền kỹ nghệ địa ốc khi gía nhà ở thành phố Toronto bắt đầu gia tăng trở lại

Toronto: Theo bản nhận định của hiệp hội những nhà địa ốc vùng Toronto, TRREB, phổ biến trong hôm thứ tư ngày 5 tháng 4, thì có những tin tức phấn khởi cho nền kỹ nghệ địa ốc trong vùng thủ phủ Toronto: giá nhà bán trung bình trong tháng ba năm nay 2023, đã gia tăng và đây là lần đầu tiên, giá nhà trong thành phố gia tăng kể từ tháng 5 năm 2022 cho đến nay.
Theo hiệp hội những nhà địa ốc vùng Toronto thì giá nhà trong tháng ba ở Toronto là $1,108,606, so với giá $1,096,519 vào tháng trước đó.
Tuy nhiên nếu tính giá nhà trong 1 năm thì giá nhà trong tháng 3 năm nay 2023 ở thành phố Toronto đã giảm 15 phần trăm, so với giá nhà của tháng 3 năm ngoái.
Theo nhận định của các nhà địa ốc vùng Toronto thì họ đã thấy có những dấu hiệu khởi sắc của nền kỹ nghệ địa ốc trong thành phố, khi giá nhà gia tăng, số người đi coi nhà và muốn mua nhà cũng gia tăng.
Theo bà Nasma Ali, chuyên gia địa ốc của công ty Real Brokerage thì tring năm ngoái 2022, nền kỹ nghệ địa ốc ở Toronto đã hoàn toàn ngưng trệ, nhưng năm nay thì số người đi xem nhà gia tăng và có những tranh dành trong việc mua nhà, cho dù là mức lãi suất nợ nhà tăng cao.
Theo bà Ali thì nhiều người muốn mua nhà, không muốn chờ đợi lâu hơn nữa, khi có hàng loạt những người muốn mua nhà đang chờ đợi và khi họ ào ạt tung ra thì sẽ gây những cạnh tranh trong việc mua nhà.
Giá trung bình 1 căn nhà độc lập trong thành phố Toronto trong tháng 3 là $1,468,651, sút giảm 13.5 phần trăm trong vòng 1 năm. Giá một căn towhouse là $935,626, trong khi giá một căn chúng cư là $703,566.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email