Những liên quan giữa việc ăn tối quá trễ và các bệnh ung thư ngực và tuyến tiền liệt

Ottawa: Theo kết quả của những cuộc khảo cứu y khoa vừa công bố trong hôm thứ sáu ngày 20 tháng 7, thì nếu người ta ăn bữa tối cách xa giờ đi ngủ ít nhất 2 tiếng, thì sẽ làm giảm nguy cơ bị các bệnh ung thư ngực cho phụ nữ và ung thư tuyến tiền liệt cho nam giới.
Các khảo cứu gia của viện y khoa Barcelona đã dựa vào những dữ kiện của những bệnh nhân bị các bệnh ung thư ngực và tuyến tiền liệt cũng như những dữ kiện của một số người không bị bệnh.
Các nhà khảo cứu đã tìm hiểu về thời gian mà những người này ăn bữa tối và thời gian họ đi ngủ, để thây rằng, ăn bữa tối sớm, xa giờ đi ngủ càng nhiều thì lại càng ít nguy cơ bị những bệnh ung thư.
Các nhà khảo cứu đã thấy là nếu ăn bữa tối cách xa giờ đi ngủ ít nhất 2 tiếng đồng hồ, thì nguy cơ bị bệnh ung thư ngực hay ung thư tuyến tiền liệt giảm 20 phần trăm.
Các nhà khảo cứu cũng nhận thấy là nên ăn tối trước 9 giờ tối thì có lợi cho sức khỏe hơn.