Những loại xe bị trộm nhiều nhất

Theo bản công bố của văn phòng bảo hiểm về tội ác quốc gia (NICB) phổ biến hôm 13/10, thì loại xe mà bị trộm ăn cắp nhiều nhất trong năm qua là xe vận tải loại nhẹ F của công ty Ford.

Đây là loại xe đứng đầu trong danh sách 10 chiếc xe bị trộm lấy cắp nhiều nhất trong năm 2020.

Cũng theo văn phòng đặc trách bảo hiểm liên quan đến trộm cắp NICB thì số vụ trộm xe ở Mỹ trong năm ngoái gia tăng 11 phần trăm so với năm trước đó.

Bản tường trình ” Hot Wheels” của văn phòng NICB thì trong năm ngoái 2020, có 44,104 chiếc xe vận tải loại F của công ty Ford bị lấy cắp.

Chiếc xe đứng hàng thứ nhì trong danh sách những loại xe bị mất cắp nhiều nhất cũng là một xe vận tải nhẹ Chervolet, bị trộm lấy tổng cộng 40,698 chiếc trong năm 2020.

Đứng hàng thứ ba là xe Honda Civic bị trộm lấy cắp 34,144 chiếc trong năm 2020.

Sau đó theo thứ tự từ trên từ hàng thứ tư xuống đến hàng thứ 10 , là Honda Accord, Toyota Camry, Nissan Altima, GMC Sierra, Toyota Corolla, Honda CD-V và xe vận tải Dodge/Ram.