Những món ăn quốc hồn quốc túy Việt phổ biến, ở một thị trấn hầm mỏ của vùng núi Rocky.

Butte, Montana: Vào tháng chạp năm ngoái 2017, cô Hoàng Giao, một sinh viên của trường kỹ thuật Montana Tech đã bán những món ăn Việt trên một chiếc xe vận tải ở thị trấn Butte, trong tiểu bang Montana.
Thị trấn Butte là một thị trấn có đa số cư dân sống bằng nghề hầm mỏ. Dân số của thị trấn này chừng 30 ngàn người và nằm dưới rặng núi Rocky.
Việc buôn bán xem ra thành công và cô Giao cho biết là cô sẽ tiếp tục bán thực phẩm trên xe lưu động ở thị trấn hầm mỏ này.
Cô Giao đã hợp tác với tổ chức tài trợ cho những người tàn tật, the Silver Bow Developmental Disability Council, trong thị trấn, mở một chiếc xe bán thực phẩm lưu động có tên là Dish Ability.
Tổ chức này tài trợ những nhà doanh thương khởi nghiệp, với điều kiện là những người này mướn nhân viên là những người tàn tật trực thuộc tổ chức.
Trong ngày đầu tiên khởi nghiệp vào ngày Giáng Sinh năm ngoái 2017, cô Giao đã bán 150 tô phở, cho hàng dài người xếp hàng chờ mua trước chiếc xe bán thực phẩm của cô.
Trong mùa hè năm nay cô Giao sẽ đem xe bán thực phẩm tham dự bán cho những khách hàng tham dự lễ hội mùa hè ở thị trấn. Cô cũng sẽ trích ra 6 phần trăm số thương vụ, hiến tặng cho tổ chức giúp người tàn tật này.
Ngoài xe bán thực phẩm lưu động,mới đây cô Giao cũng đã mở một nhà hàng trong thị trấn bán thức ăn Việt Nam có tên là “Con Sóc Đói”.
Những món ăn quốc hồn quốc túy của người Việt, ngày được ưa chuộng thêm ở Bắc

Xem thêm

Nhận báo giá qua email