Những nạn nhân của trận bão Ida có nguy cơ bị nhiễm covid?

New Orleans: Trận cuồng phong Ida vừa tàn phá tiểu bang Louisiana trong ngày chúa nhật 29 tháng 8 vừa qua, để lại những thiệt hại vật chất và sinh mạng chưa được kiểm kê.
Những khó khăn mà cư dân trong tiểu bang này sẽ phải đối phó sau khi trận bão đã tan là việc thiếu điện trong những ngày hè nóng bức và tình trạng lụt lội.
Hơn thế nữa, nguy cơ là hàng loạt những cư dân trong tiểu bang này sẽ bị nhiễm covid trong những ngày sắp tới?
Tiểu bang Louisiana là một trong số những tiểu bang Hoa Kỳ có tỷ lệ người đi chủng ngừa covid thấp nhất.
Vì số người chủng ngừa covid thấp cho nên số người ở tiểu bang này bị nhiễm covid và phải nằm điều trị tại các bệnh viện lên đến mức cao nhất từ khi có đại dịch cho đến nay.
Các khu cấp cứu ở các bệnh viện trong tiểu bang Louisiana hầu như không còn giường trống.
Trong thời gian cuồng phong hoành hoành, hàng chục ngàn người ở tiểu bang Louisana đã phải chen chúc nhau trong các trung tâm tạm trú, và việc lây nhiễm từ những người chưa được chủng ngừa chắc chắn sẽ xảy ra?
Các bệnh viện ở tiểu bang Louisiana đang ở trong tình trạng quá tải, và hiện còn phải nhận thêm những người bị thương trong trận bão, liệu còn có chỗ cho hàng loạt những người nhiễm covid và phải vào bệnh viện trong những ngày sắp tới?