Những ngày trăng tròn là những ngày có nhiều tai nạn xe gắn máy

Toronto: Theo một bản khảo cứu của các khảo cứu gia của trường đại học Toronto và Princeton, Hoa Kỳ thì những ngày trăng tròn trong tháng là những ngày có nhiều tai nạn xe gắn máy nhất ở Bắc Mỹ.
Bài khảo cứu đã được đăng trong tạp chí Britisssh Medical Journal số trong tháng chạp năm nay.
Theo hai khảo cứu gia là bác sĩ Donald Redelmeier của trường đại học Toronto và Eldar Shafir của trường đại học Princeton thì những người Canadians dễ bị phân tâm hơn trong những ngày trăng tròn.
Các khảo cứu gia đã dựa vào những dữ kiện ở Canada, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và Anh quốc trong vòng 15 năm qua để đưa ra những công bố như trên.
Các dữ kiện trong những năm từ 1999 cho đến năm 2014 thì vào những ngày trăng tròn, số tai nạn xe gắn máy ở Canada gia tăng 12 phần trăm so với số tai nạn xe gắn máy ở những ngày trăng khuyết.
Theo bác sĩ Redelmeier, bác sĩ chuyên về cấp cứu của bệnh viện Sunnybrook ở thành phố Toronto, thì những người chạy xe gắn máy, hay bị phân tâm về những cảnh xung quanh và hình ảnh trăng tròn đẹp cũng có thể gây cho họ không chú ý đến việc chạy xe?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email