Những người Canada chủng ngừa Covid bằng hai thứ thuốc chủng sẽ được qua Hoa Kỳ

Chính quyền Hoa Kỳ sẽ cho những người Canada chủng ngừa covid bằng hai thứ thuốc chủng khác nhau, sẽ được qua Hoa Kỳ khi xứ này mở cửa lại biên giới vào ngày 8 tháng 11 sắp đến.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 15 tháng 10, trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã công bố là tuy cơ quan này không khuyến khích cư dân Mỹ chủng ngừa covid bằng hai loại thuốc khác nhau, nhưng nhận biết là việc chủng ngừa covid bằng hai loại thuốc đã diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Hoa Kỳ sẽ chấp thuận xem việc chủng ngừa covid bằng hai loại thuốc khác nhau là hợp lệ cho việc du lịch đến Hoa Kỳ.

Trong những tháng đầu năm nay 2021, vì thiếu thuốc chủng, các cơ quan y tế Canada đã chuẩn y cho việc dùng các loại thuốc chủng hỗn hợp trong việc chủng ngừa covid bằng ba loại thuốc: Astra Zeneca, Pfizer và Moderna.

Có đến gần 4 triệu người Canada chủng ngừa bằng hai loại thứ chủng ngừa covid khác nhau, kể cả Thủ tướng Justin Trudeau và phu nhân, Thủ lãnh các đảng đối lập NDP và Bảo Thủ, Thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario…

Như thế việc qua Hoa Kỳ thăm thân nhân, đi mua sắm, về các tiểu bang nắng ấm Hoa Kỳ nghỉ đông.. của những người Canadians sẽ dễ dàng hơn.

NTH