Những người Canadians bỏ ra một phần tư cuộc đời trên máy điện toán

Toronto: Ngày xưa khi còn ở Việt Nam thì chúng ta vẫn nghe bài hát “60 năm cuộc đời” của nhạc sĩ Y Vân: 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao? Cuộc đời ngắn ngủi như người ta vẫn thường nói.. và thời trước thì 20 năm cuối của cuộc đời là cuộc sống trầm lặng, không có gì đáng nói.
Thời cao kỹ, những năm cuối của cuộc đời không có trầm lặng như ngày xưa, mà ngay ở tuổi hưu, người ta vẫn bận rộn vào Facebook, xem youtube, đọc truyện , xem tin tức trên mạng..
Thật thế theo kết quả của các cuộc thống kê vừa được công bố thì phần lớn những người Canadians đã bỏ ra một phần tư cuộc đời của họ trên mạng internet.
Theo cuộc nghiên cứu của tổ chức NordVPN thì trung bình một người Canadians dã bỏ một phần tư cuộc đời của họ vào những việc liên quan đến máy điện toán: vào Facebook, vào email, xem youtube…
Nếu tính trung bình tuổi thọ của một người Canadian là khoảng 88 tuổi, thì người ta đã bỏ mất 22 năm 2 tháng và 12 ngày để lướt trên mạng..
Những người về hưu là những người bỏ nhiều thời giờ nhất trên mạng internet.
Theo bản nghiên cứu của tổ chức NordVPN thì trung bình một tuần lễ, những người Canadians đã bỏ ra 49 tiếng đồng hồ hay khoảng 2 ngày trên mạng internet.
Trong cộng đồng người Việt, chúng tôi cũng được biết là nhiều gia đình mà cả hai đã về hưu thì ông một máy điện toán và bà một máy điện toán. Suốt ngày hai người mỗi người một chỗ, ít nói chuyện với nhau và vì thế họ cũng bớt cãi cọ, gây gổ lẫn nhau.
Thật là phải cám ơn máy điện toán đã giúp giữ vững hạnh phúc cho bao nhiêu gia đình.

Tin tức khác...