Những người Canadians chủng ngừa covid bằng Astra Zeneca sẽ được du lịch qua Mỹ

Ottawa: Vào tháng 11 sắp tới, chính quyền Hoa Kỳ sẽ cho mở cửa đón du khách vào xứ này.
Theo những loan báo thì những người Canadians đã chủng ngừa bằng thuốc Astra Zeneca hai mũi, sẽ được du lịch qua Mỹ, nhưng chưa có những chi tiết về những người chủng ngừa covid bằng hai loại thuốc khác nhau: Astra Zeneca với Pfizer hoặc Moderna?
Theo trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, CDC, thì những du khách chủng ngừa covid hoàn toàn bằng những loại thuốc được FDA chuẩn y hay những loại thuốc được tổ chức y tế thế giới WHO chuẩn y , sẽ được du lịch qua Mỹ bắt đầu từ tháng 11 tới đây.
Một trong những loại thuốc chủng ngừa covid được tổ chức y tế thế giới WHO chấp thuận là Astra Zeneca.
Tuy nhiên không có những thông báo gì về những người chủng ngừa covid bằng hai thứ thuốc khác nhau, có được qua Hoa Kỳ?
Hiện có 3.9 triệu người Canadians đã được chủng ngừa bằng hai loại thuốc chủng khác nhau.
Tuy nhiên những cư dân ở tỉnh bang Quebec có thể du lịch qua Mỹ, vì tỉnh bang này khi làm giấy chứng nhận, không liệt kê là người này được chủng ngừa bằng loại thuốc nào, mà chỉ xác nhận là đương sự được chủng ngừa hoàn toàn?
Cũng trong chuyện du lịch thì Canada chỉ công nhận các thuốc chủng Astra Zeneca, Johnson& Johnson, Pfizer và Moderna.
Vì thế những du khách được chủng ngừa bằng những thuốc chủng của Trung quốc như Sinovac, Sinopharm có thể sẽ không được nhập cảnh Canada?
Mà một số lớn những người ở Việt Nam hiện nay đã được chủng ngừa bằng những thứ thuốc chủng của Trung quốc.