Những người Canadians dưới 65 tuổi, có thể được chủng ngừa sớm

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 3 tháng 3, thì sau khi bộ y tế Canada chuẩn y việc cho sử dụng thuốc chủng ngừa covid của công ty Astra Zeneca và trường đại học Oxford, lhoảng 500 ngàn liều thuốc chủng AstraZeneca đã được cấp tốc gửi từ Ấn Độ sang Canada.
Tuy nhiên theo lời khuyến cáo của ủy ban tham vấn chủng ngừa quốc gia Canada (NACI) thì không nên dùng loại thuốc chủng Astra chủng ngừa cho những cư dân trên 65 tuổi, với lý do là các dữ kiện của cuộc thử nghiệm chưa xác định là thuốc chủng hữu hiệu cho người lớn tuổi.
Vì lời khuyến cáo này và trong hôm thứ tư ngày 3 tháng 3, chính quyền tỉnh bang Alberta loan báo là tỉnh bang Alberta sẽ không dùng thuốc chủng Astra chủng ngừa cho những người trên 65 tuổii.
Tại Toronto, bà bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario cũng nói là chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ không chủng ngừa những người trên 65 tuổi bằng thuốc chủng Astra.
Hai tỉnh bang Prince Edward Island và British Columbia cũng dự định chỉ dùng thuốc chủng Astra chủng ngừa cho những người dưới 65 tuổi.
Trong khi đó chính quyền liên bang đã đặt mua 22 triệu liều thuốc chủng của công ty Astra Zeneca và số thuốc này dự trù sẽ đến Canada trong những tuần sắp tới.
Như thế rất có nhiều hy vọng là những người Canadians dưới 65 tuổi sẽ được chủng ngừa covid sớm hơn những dự định.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email