Những người Canadians là những người nợ nần nhiều nhất thế giới

Ottawa: Trong bản tường trình của tổ chức phát triển và hỗ tương kinh tế, the  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), phổ biến hôm thứ sáu ngày 24 tháng 11, thì mức nợ của các gia đình ở Canada ở mức cao nhất trên  thế giới và có thể là nguy cơ gây những suy thoái cho nền kinh tế.

Tổ chức  này đã so sánh mức  nợ của các gia đình trong 28 quốc gia trực thuộc tổ chức OECD và thấy là  tỷ lệ số nợ của các gia đình ở Canada, so với tổng sản lượng nội địa GDP, đã ở mức cao nhất là 101 phần trăm.

Tỷ lệ nợ ở Hoa Kỳ là 80 phần trăm, tỷ lệ ở các quốc gia  Đức và Pháp  ở dưới  mức 60 phần trăm, trong khi tỷ lệ nợ của những cư dân nước Ý chỉ ở mức 40 phần trăm.

Cũng theo bản tường trình  thì phần lớn những nợ nần của những người Canadians có liên quan đến địa ốc, và như thế không giúp gì cho sự phát triển kinh tế của Canada.

Cũng theo tổ chức OECD thì giá nhà ở Canada đã cao hơn 50 phần trăm so với trị giá thực sự, và như thế nguy cơ của một cuộc suy thoái của nền kỹ nghệ địa ốc có thể xảy ra?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email