Những người Canadians lạc quan về tương lai

Ottawa: Cho dù có những đe dọa về loài covid biến thể omciron, nhưng đa số những người Canadians đã lạc quan về tương lai.
Theo bản thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò ý kiến Maru Public Opinion và mạng Yahoo thì một trong những thái độ lạc quan của những cư dân Canada trong những ngày sắp tới là họ đã bỏ ra trung bình một người $678 để mua quà Giáng Sinh cho thân nhân và bạn bè.
Theo bản thống kê thì 70 phần trăm những cư dân Canada được hỏi ý kiến đã cho biết là họ lạc quan trong mùa lễ Giáng Sinh sắp đến, tương tự như những lạc quan mà họ đã có trước thời đại dịch.
Tuy nhiên với loài biến thể omicron vừa xuất hiện, 46 phần trăm những cư dân Canada được hỏi ý kiến đã cho biết là họ có những lo lắng về những nguy hiểm có thể có của loài biến thể omicron.
Với trên 80 phần trăm cư dân Canada từ 5 tuổi trở lên đã được chủng ngừa covid hoàn toàn, 62 phần trăm những người được hỏi ý kiến nói là họ lạc quan là Canada sẽ chiến thắng được loài vi rút giết người.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email