Những người Canadians nợ nần ngập cổ

Toronto: Theo bản thống kê của sở Thống Kê Canada thì trong tài khóa ba tháng thứ ba của năm 2017, số nợ nần của những người Canadians đã gia tăng: cứ mỗi một dollar có trong túi, những người Canadians đã nợ ngân hàng $1.71.
Cũng theo sở Thống Kê thì tính đến cuối tháng 9 năm nay 2017, tổng số nợ nần của những người Canadians đã lên đến 2,100 tỷ dollars. Tiền nợ nhà chiếm một phần lớn trong tổng số nợ nần của những người Canadians là 1,300 tỷ dollars.
Theo nhận định của các chuyên gia trong ngân hàng trung ương Canada và các chuyên gia của các công ty tài chánh khác, thì số nợ của những gia đình người Canadians là một nguy hiểm nhất có thể làm chao đảo sự tiến triển của nền kinh tế.
Trong một bản tường trình của tổ chức phát triển và hỗ tương kinh tế thế giới, OECD, được phổ biến trong tháng 11 vừa qua, thì mức nợ nần của những gia đình người Canadians là một nguy cơ tài chánh có thể sẽ làm ngăn sự phát triển kinh tế và làm tình hình tài chánh bị chao đảo.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email