Những người Canadians phải đóng thuế nhiều hơn tiền chi tiêu căn bản

Toronto: Theo những công bố của viện nghiên cứu tài chánh Fraser phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 2 tháng 8, thì trong năm ngoái 2018, một gia đình ở Canada trung bình phải trả tiền thuế nhiều hơn là những chi tiêu căn bản cho cuộc sống.
Theo bản tường trình thì những gia đình người Canadians trung bình phải bỏ ra 44 phần trăm số lợi tức kiếm được để trả thuế, so với phải bỏ ra 36 phần trăm số lợi tức chi tiêu cho những nhu cầu căn bản như thực phẩm, tiền nhà…
Theo ông Finn Poschman của viện nghiên cứu Fraser thì càng ngày bộ máy chính quyền càng lớn và càng tốn kém cho cư dân.
Những thuế mà cư dân Canada phải trả bao gồm thuế thuế thổ trạch, thuế xe, thuế thuốc lá, thuế rượu, thuế hàng hóa…
Nếu nói về lợi tức thì số lợi tức của những gia đình Canada hiện nay là $88,865, gia tăng $16,655 so với lợi tức trung bình của một gia đình những người Canadians trong một thập kỷ trước đó.
Nếu so sánh về mức thuế mà những gia đình những người Canadians phải đóng so với cư dân của các quốc gia khác , thì tỷ lệ thuế ở Canada ở mức trung bình, trong khi cư dân ở các quốc gia Bắc Âu như Phần Lan, Đan Mạch.. là những người phải đóng thuế cao nhất.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email