Những người Canadians ưu tư về việc thay đổi khí hậu

Toronto: Kết quả của một cuộc thăm dò dân ý vừa được phổ biến hôm thứ hai ngày 12 tháng 8 cho thấy là 82 phần trăm những cư dân Canada, được hỏi ý kiến, đã xem việc thay đổi khí hậu là một vấn đề nghiêm trọng.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dư luận Abacus Data thì tốn kém cho cuộc sống hàng ngày là điều quan trọng nhất cho đa số những người Canadians, và đứng hàng thứ nhì là chuyện khí hậu thay đổi hay những thay đổi môi trường.
Trong số 82 phần trăm những ý kiến của những người Canadians thì 47 phần trăm cho là chuyện thay đổi môi trường là chuyện hết sức quan trọng và những người còn lại thì xem chuyện thay đổi môi trường là chuyện quan trọng.
Nhứ chuyện thay đổi môi trường, chuyện quả đất ngày càng nóng, chuyện giông bão, lụt lội, sóng nóng ngày một gia tăng là những chuyện mà phần lớn những người Canadians quan tâm và sẽ là chuyện sẽ được những đảng chính trị đề cập đến trong cuộc tranh cử dân biểu liên bang sẽ diễn ra trong tháng 10 năm nay.
Cuộc thăm dò dân ý này của tổ chức Abacus Data, được sự bảo trợ của trường đại học Simon Fraser.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email