Những người chủng ngừa hai mũi thuốc Moderna,sẽ ít nguy cơ bị nhiễm covid so với những người được chủng bằng thuốc Pfizer.

New York: Theo kết quả của một cuộc khảo cứu vừa được công bố hôm thứ sáu ngày 21 tháng giêng thì thuốc chủng ngừa covid của công ty Moderna dường như có hiệu quả hơn là thuốc chủng Pfizer.
Các nhà khảo cứu của trường đại học Case Western Reserve ở thành phố Cleveland đã tìm thấy là những người được chủng ngừa covid hai mũi bằng thuốc chủng Moderna, thì nguy cơ bị nhiễm covid và phải nằm bệnh viện, ít hơn là những người được chủng ngừa hai mũi bằng thuốc chủng Pfizer.
Trong khi đó tại tỉnh bang Ontario, thì người ta lại chuộng thuốc chủng Pfizer hơn là Moderna: Có nhiều dược phòng ở tỉnh bang Ontario cho biết là nhiều khách hàng đã từ chối không chịu chủng ngừa khi họ biết là họ được chủng bằng thuốc chủng Moderna.
Một trong những lý do mà người ta có thành kiến với thuốc chủng Moderna là vì trong tháng giêng vừa qua, cơ quan tham vấn về chủng ngừa Canada, NACI, đã khuyến cáo là nên dùng thuốc chủng ngừa mũi bổ sung loại Pfizer cho những cư dân từ 19 tuổi đến 29 tuổi.
Canada đã chuẩn y việc dùng thuốc chủng của hai công ty Pfizer và Moderna cho mũi bổ sung.
Và các chuyên gia y tế cho là mũi thuốc bổ sung miễn là loại mRNA thì loại nào cũng tốt thôi: Pfizer hay Moderna cũng rứa.
Người ta nên cần chủng ngừa mũi bổ sung, vì dường như hai mũi thuốc chủng ngừa cũng không có hiệu quả với loài biến thể omicron.
Theo các bác sĩ của khu cấp cứu bệnh viện Scarborough trong thành phố Toronto thì có những bệnh nhân chủng ngừa hai mũi phải nằm trong khu cấp cứu bệnh viện, nhưng không có người nào đã chủng ngừa mũi bổ sung phải nằm trong khu cấp cứu bệnh viện này!