Những người đã bị nhiễm covid, chỉ cần chủng ngừa một liều thuốc?

Montreal: Trong hôm thứ ba ngày 23 tháng 3, bác sĩ Horacid Arruda, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Quebec loan báo là cơ quan y tế tỉnh bang đề nghị chỉ chủng ngừa covid một mũi thuốc, thay vì hai mũi, cho những người đã bị nhiễm covid và đã khỏi bệnh.
Như thế tỉnh bang Quebec là vùng thứ nhì trên thế giới, sau nước Pháp, chỉ cho chủng ngừa một mũi thuốc cho những người đã bị nhiễm covid từ trước.
Kết quả của các cuộc khảo cứu trong những tháng qua cho thấy là những người đã nhiễm covid thì chỉ cần chủng ngừa một mũi thôi, là đủ.
Người ta vẫn không biết rõ là nếu chủng ngừa 1 mũi thuốc thôi, cho những người đã bị nhiễm covid, thì trong bao lâu thuốc chủng vẫn có hiệu quả?
Bác sĩ Arruda nói là cơ quan y tế tỉnh bang Quebec không khuyến cáo phải chủng ngừa mũi thuốc thứ nhì vì có chủng thêm thì cũng không cho thêm những ngăn chận covid cho người này mà còn có thể gây ra những biến chứng.
Theo kết quả của các cuộc khảo cứu thì những người bị nhiễm covid, đã tạo trong người những kháng thể chống lại loài covid và những người này chỉ cần được chủng ngừa thêm 1 lần là đủ.
Nếu chuyện chủng ngừa 1 mũi thôi cho những người đã nhiễm covid, thì với 303 ngàn người nhiễm covid và đã khỏi, các giới chức y tế tỉnh bang có thêm 303 ngàn liều thuốc chủng để dùng cho những người đang chờ đợi đến phiên được chủng ngừa!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email