Những người di dân thương mại “giả mạo”ở tỉnh bang Prince Edward Island.

Charlottetown, Prince Edward Island: Theo những tin tức vừa công bố thì 20 phần trăm những người xin di dân qua tỉnh bang Prince Edward Island theo diện đầu tư đã không thật sự cư ngụ trong tỉnh bang,mà ở ngoại quốc trên 100 ngày trong một năm.
Tuy không thực sự sống trong tỉnh bang P.E.I. theo diện di dân thương mại, những di dân này cũng vẫn được quyền vào thường trú nhân vĩnh viễn, và có quyền sinh sống ở bất cứ nơi nào ở Canada, sau khi được nhận vào thường trú nhân.
Té ra phần đông những người xin di dân đến tỉnh bang P.E.I. theo diện đầu tư là chỉ muốn được nhận vào thường trú nhân, sau một thời gian phải sống ở tỉnh bang này theo luật định.
Việc một số lớn những di dân, phần lớn là những người Trung quốc đã xin đến tỉnh bang P.E.I. là vì điều kiện di dân theo diện đầu tư ở tỉnh bang này dễ dàng nhất, so với các tỉnh bang khác.
Nhưng những người này không thật sự cư ngụ ở tỉnh bang này.
Ngoài ra số tiền mà họ phải đầu tư vào tỉnh bang, một trong những điều kiện để được vào thường trú nhân, cũng không đủ như những yêu cầu.
Những người này cũng chẳng buồn lấy lại tiền họ ký quỹ và xem như đó là chi phí mà họ phải bỏ ra để có thể định cư ở Canada.
Theo những thống kê của chính quyền tỉnh bang P.E.I. thì qua chương trình thu nhận di dân Provincial Nominee Program (PNP) thì những người xin di dân qua tỉnh bang P.E.I. theo diện đầu tư sẽ phải ký quỹ 200 ngàn dollars và những người này phải hứa sẽ bỏ ra $150,000 đầu tư vào một cơ sở thương mại trong tỉnh bang, và phải bỏ ra ít nhất 75 ngàn dollars chi phí điều hành cho cửa tiệm này trong vòng 1 năm.Sau 1 năm hoạt động, và nếu có cửa tiệm hoạt động theo đúng quy định thì họ sẽ được lấy về 150 ngàn dollars của số 200 ngàn dollars tiền ký quỹ.
Những nhà đầu tư này có thể lấy thêm $50,000 tiền ký quỹ còn lại, nếu họ ở lại tỉnh bang P.E.I. một thờ i gian.
Tuy nhiên theo những dữ kiện công bố của chính quyền tỉnh bang thì trong tài khóa năm 2016-2017 có 177 di dân đến tỉnh bang P.E.I. theo diện đầu tư PNP, mà phần lớn sau khi ký quỹ 200 ngàn dollars, chẳng buồn mở cửa tiệm và cũng chẳng buồn ở lại tỉnh bang nhỏ và buồn hiu hắt này.
Nhờ thế chính quyền tỉnh bang P.E.I. đã thâu về 18 triệu dollars tiền ký quỹ của những nhà đầu tư đến tỉnh bang này chỉ với mục đích xin ở lại Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email