Những người đi làm ở tỉnh bang Quebec sẽ có thêm những ngày nghỉ hè.

Montreal: Tuyên bố với báo chí trong hôm thứ ba ngày 20 tháng 3, bà Dominique Vien, bộ trưởng lao động tỉnh bang Quebec là một dự luật mới về lao động sẽ được đệ trình nghị viện tỉnh bang.
Cũng theo bà bộ trưởng thì qua những sửa đổi trong dự luật, những người đi làm ở tỉnh bang Quebec sẽ có nhiều ngày nghỉ hè hơn và những công nhân ngoại quốc làm việc ở tỉnh bang Quebec, sẽ có thêm những bảo vệ cho quyền lợi của những người này.
Dự luật cải tổ lao động được đệ trình trong thời điểm mà chỉ còn 8 tháng nữa, sẽ có cuộc bầu cử lại các nghị viên.
Theo bà bộ trưởng lao động thì những cải tổ về luật lao động sẽ giúp cho cuộc sống dễ thở hơn cho những cá nhân và gia đình.
Theo những thay đổi mới, một người làm việc ở một công ty được 3 năm là có quyền được 3 tuần nghỉ hè, thay vì phải chờ 5 năm như hiện nay.
Các nhân viên cũng có quyền không làm việc theo ca, nếu những ca làm việc chỉ định, không được niêm yết 5 ngày trước đó.
Những nhân viên cũng có quyền xin nghỉ không lương tối đa 16 tuần, để chăm sóc cho người thân, hay 36 tuần chăm sóc cho trẻ em.
Nếu người bệnh thân nhân chết, thì người nhân viên có quyền xin nghỉ đến 104 tuần hay 2 năm.
Những công ty mướn nhân viên ngoại quốc vào làm trong tỉnh bang Quebec phải có môn bài ( permit) và không được quyền giữ thông hành của những nhân viên.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email