Những người giàu có ngoại quốc, mua nhà để trống , để dần dà sẽ có quốc tịch Canada

Toronto: Theo bản công bố của ông David Lesperance, một tham vấn của công ty tham vấn về thuế khóa và di dân Lesperance & Associates thì có rất nhiều những người giàu có nhất là những người Trung quốc, đã lợi dụng những kẽ hở của luật pháp Canada, bỏ tiền mua nhà ở Canada, nhưng không tới cư ngụ mà người ta gọi là “những di dân ma”, với mục đích có điều kiện để trở thành công dân Canada.
Ông Lesperance cũng nêu ra một trường hợp là chuyện một nhà triệu phú Trung quốc Guoqing Fu, mua một căn nhà trị giá nhiều triệu dollars ở thành phố Vancouver, nhưng khi khai thuế thì khai là ông ta chỉ kiếm được vỏn vẹn có.. 97 dollars một năm!
Theo nhà tham vấn Lesperance thì những nhà đầu tư nước ngoài đã lợi dụng kẽ hở luật pháp Canada: mua nhà ở Canada để làm một chứng cớ là họ sinh sống ở Canada trong nhiều năm: đóng thuế nhà, để sau đó xin vào quốc tịch Canada.
Cũng theo ông Lesperance thì với những nhà đầu tư “ma” này đã khiến cho giá nhà cửa ở các vùng đại thủ phủ Vancouver, Toronto và Montreal gia tăng mạnh mẽ trong những năm qua.
Ông Lesperance cũng kêu gọi chính quyền liên bang phải có những biện pháp đối với những kẻ lợi dụng việc mua nhà để tìm cách trở thành công dân Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email