Những người lớn tuổi mà có lợi tức thấp ở tỉnh bang Ontario, được chữa răng miễn phí.

Toronto: Vào cuối tháng 11 năm ngoái 2019, chính quyền tỉnh bang Ontario đã ban hành một chương trình trợ giúp nha khoa cho những người lớn tuổi và có lợi tức thấp có tên là the Ontario Seniors Dental Care Program.
(nguồn: https://www.ontario.ca/page/dental-care-low-income-seniors)

Những người có thể xin các dịch vụ nha khoa miễn phí là những người trên 65 tuổi, sinh sống ở tỉnh bang Ontario và có lợi tức thấp hơn $19,300 một năm cho những người sống một mình, và thấp hơn $32,300 một năm cho một cặp đôi, và không có bảo hiểm nha khoa nào khác: bảo hiểm tư hay một chương trình bảo hiểm nha khoa khác của chính quyền.
Những dịch vụ nha khoa bao gồm khám răng định kỳ, và một phần chi phí làm răng giả:
check-ups, including scaling, fluoride and polishing
repairing broken teeth and cavities
x-rays
removing teeth or abnormal tissue (oral surgery)
anesthesia
treating infection and pain (endodontic services)
treating gum conditions and diseases (periodontal services)
Dentures
Dental prosthetics (prosthodontic services), including dentures, will be partially covered. Please speak to your local public health unit for more information.
Người ta có thể nộp đơn xin trên mạng internet hay gửi thư.
Ontario Seniors Dental Care Program
Station P, P.O. Box 159
Toronto, Ontario
M5S 2S7

Xem thêm

Nhận báo giá qua email