Những người lớn tuổi nhận tiền bù GIS, phải nộp giấy khai thuế càng sớm càng tốt.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo từ sở Thuế Canada thì tính cho đến giữa tháng 10, vẫn còn hàng chục ngàn người vẫn chưa nộp giấy khai thuế cho năm ngoái 2019. Trong số này có rất nhiều các cụ cũng chưa nộp giấy khai thuế.
Như chúng ta cũng biết vì đại dịch, hạn chót nộp giấy khai thuế cho năm ngoái là ngày 30 tháng 9.
Nhiều cụ lớn tuổi hoặc không có người giúp, hoặc quên hay không nghĩ là các cụ phải khai thuế vì lợi tức không có bao nhiêu mà cũng không đóng thuế cho số lợi tức này, nên các cụ nghĩ là chẳng cần khai thuế.
Những cụ đã về hưu, mà lợi tức hàng năm quá thấp, chính quyền liên bang cho thêm tiền bù GIS ( guaranteed income supplement).
Tiền bù này thay đổi hàng năm tùy theo tiền lợi tức năm trước đó mà các cụ đã khai.
Nếu sở thuế Canada không nhận được giấy khai thuế của năm trước thì cơ quan này sẽ không gửi tiền bù cho những người tuy có lợi tức thấp, nhưng chưa gửi giấy khai thuế đúng hạn kỳ.
Chính vì thế những ai chưa gửi giấy khai thuế cho năm ngoái, mà có nhận tiền bù, thì nên gửi càng sớm càng tốt, kẻo sẽ không nhận được tiền bù trong tháng giêng năm tới.
Theo những ước tính thì có khoảng 63 ngàn những người lớn tuổi, có thể sẽ không nhận được tiền bù GIS vì chưa gửi giấy khai thuế.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email