Những người mua báo điện tử sẽ được trừ thuế

Ottawa:Một trong những tín dụng thuế của Canada mà có lẽ nhiều người không biết là tín dụng thuế dành cho những người mua báo trên mạng internet.
Tín dụng thuế dành cho những người mua báo trên mạng internet gọi là the Digital News Subscription Tax Credit (DNSTC) là tín dụng thuế không được bồi hoàn nếu không dùng dành cho những cư dân Canada mua báo Canada xuất bản trên mạng.
Tín dụng thuế DNSTC sẽ được cho sử dụng từ năm 2020 cho đến 2025.
Người mua có thể xin tín dụng thuế lên đến tối đa là $500 và sẽ tiết kiệm được tiền phải đóng thuế là 15% của con số $500 hay $75.
Lấy thí dụ một người mua báo Canada trên mạng như báo Globe and Mail và lấy thí dụ phải trả $20 một tháng hay $240 một năm. Thì riêng việc mua báo Globe and Mail này sẽ được bớt thuế $36.
Tín dụng thuế này nhằm khuyến khích những nhà đầu tư Canada mua báo mạng để có thêm kiến thức trong việc mua bán các cách đầu tư.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email