Những người Mỹ đã hoàn tất việc chủng ngừa covid, được quyền đi du lịch

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 3 tháng 4 thì trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật quốc gia Hoa Kỳ, CDC, đã nói là những người Mỹ hoàn tất việc chủng ngừa, tức là đã chủng ngừa covid hai lần, có quyền đi du lịch trong và ngoài nước Mỹ mà nguy cơ bị nhiễm covid ở mức độ thấp.
Những du khách đến Hoa Kỳ mà đã được chủng ngừa hoàn toàn, sẽ không bị cách ly 2 tuần trong khi những người Mỹ muốn đi du lịch ra nước ngoài, sẽ không phải chứng minh là họ không bị nhiễm covid.
Tuy nhiên những người ngoại quốc đến Mỹ và ngay cả những người Mỹ quay trở lại nước Mỹ , không chứng minh là họ đã được chủng ngừa hoàn toàn, thì sẽ phải thử nghiệm covid trong vòng từ 3 ngày cho đến 5 ngày, sau khi đặt chân lên đất Mỹ.
Cũng theo những tin tức vừa loan báo thì chính quyền của tổng thống Biden vẫn duy trì lệnh cấm không cho những người từ các quốc gia Trung quốc, Ba Tư, Anh, Ái Nhĩ Lan, Ba Tây, Nam Phi và một phần Âu Châu vào Mỹ, ngoại trừ những người đến Mỹ vì lý do thương mại.
Lệnh cấm này đã bắt đầu từ thời cựu tổng thống Trump.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email