Những người Mỹ gốc Việt là sắc dân có nhà nhiều nhất Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Một công bố mới đây của trung tâm nghiên cứu PEW ở Hoa Kỳ cho thấy là trong số các sắc dân ở Hoa Kỳ, những người Mỹ gốc Việt là những người có nhà nhiều nhất so với các sắc dân khác, kể cả những người Mỹ.
Theo bản công bố của tổ chức nghiên cứu về những vấn đề xã hội PEW thì 67 phần trăm những người Mỹ gốc Việt là chủ nhân của những căn nhà mà họ đang ở, so với tỷ lệ những người Mỹ có nhà là 64 phần trăm.
So với các sắc dân khác thì 45 phần trăm những người Mỹ gốc Bangladesh có nhà, 46 phần trăm những người Mỹ gốc Miến Điện.
Chuyện này cũng dễ hiểu vì những người Việt Nam dù ở đâu đi nữa, đa số cũng nghĩ là phải có nhà thì công việc làm ăn mới phát triển được ( an cư lạc nghiệp)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email