Những người Mỹ ở thế hệ “Baby Boomers” không chuẩn bị cho tuổi hưu

New York: Vào những năm sau khi trận thế chiến Thứ Hai kết thúc, hàng trăm ngàn những người lính từ các chiến trường trở về, lập gia đình và sinh con cái. Trong những năm sau Thế Chiến Thứ Hai từ năm 1946 cho đến 1964, hàng loạt những trẻ em ra đời và người ta đã gọi những trẻ em sinh ra trong thời gian này là thế hệ của ” những đám trẻ nở rộ” ( Baby Boomers)
Những đám trẻ của thời “Nở Rộ” nay đã đến tuổi về hưu.
Một bản tường trình mới đây của hiệp hội các công ty bảo hiểm, the Insurer Retirement Institute, cho thấy là phần lớn những người đang và sắp về hưu ở Hoa Kỳ, đã không chuẩn bị cho tuổi hưu.
Theo bản tường trình này thì chỉ có mỗi 1 trong số 10 người của thế hệ “Baby Boomers” để dành đủ tiền cho tuổi hưu.
Câu hỏi được đặt ra là phải để dành bao nhiêu tiền mới đủ cho một người về hưu ở Hoa Kỳ?
Theo the Insurer Retirement Institute thì người ta cần để dành ít nhất nửa triệu Mỹ kim để sống cho đến 85 tuổi, tuổi thọ trung bình của một người Mỹ.
Trên 50 phần trăm những người của thế hệ Baby Boomers chẳng để dành một đồng xu nào!