Những người Mỹ vội vàng bán nhà, vì sợ giá cả sút giảm?

Hoa Thịnh Đốn: theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 28 tháng 5, thì vói mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ gia tăng, số người mua sút giảm, khiến có nhiều người đã vội vàng đăng bảng bán nhà, vì sợ lỡ mất dịp may bán nhà, trước khi giá nhà ở Mỹ sút giảm. Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì thị trường địa ốc ở Hoa Kỳ đang ” nguội” đi rất nhanh.
Theo bản thống kê của công ty Realtor.com thì số nhà bán ở Mỹ trong tuần cuối tháng 5, đã gia tăng 9 phần trăm so với cùng thời gian 1 năm trước: mức gia tăng cao nhất trong vòng 1 tuần ở Mỹ từ năm 2017 cho đến nay.
Công ty địa ốc Redfin cũng loan báo là trong vòng 4 tuần lễ, tính đến ngày 15 tháng 5, số nhà được đăng bản bán ở Mỹ gia tăng gấp đôi, so với cùng thời gian 1 năm trước.
Theo nhận định của ông Daryl Fairweather, kinh tế gia trưởng của công ty địa ốc Redfin thì những người có nhà đang vội vàng bán nhà vì sợ nhu cầu cần mua nhà sẽ giảm trong những tháng sắp tới khi quỹ dự trữ liên bang Mỹ sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất thêm nhiều lần nữa.
Mức lãi suất loại nợ 30 năm cố định ở Mỹ gia tăng từ mức 3 phần trăm vào đầu năm nay 2022 và hiện ở mức 5 phần trăm.
Thời kỳ vàng son của những người bán nhà không còn nữa.
Theo bà Lindsay Katz, chuyên viên bán nhà của công ty Redfin ở thành phố Los Angeles thì trước đây, bà thường thấy từ 10 cho đến 15 người trả giá tranh nhau mua 1 căn nhà, thì hiện giờ chỉ còn từ 1 người cho đến 2 người trả giá, cho những căn nhà tốt.
Nhiều người đã không có thể mua nhà được nữa vì không có khả năng trả nợ .
Lấy thí dụ vào tháng 5 năm 2019, một người Mỹ mua 1 căn nhà $300,000, trả 20 phần trăm down và phần còn lại mượn nợ 30 năm cố định với mức lãi suất 4.33 phần tră. Người này phải trả hàng tháng $1,192.
Nếu mua một căn nhà bây giờ với cùng 1 giá $300,000 và tiền down là 20 phần trăm và phần còn lại mượn nợ 30 năm cố định với mức lãi suất bây giờ là 5.5 phần trăm: người này phải trả hàng tháng 1,991.