Những người ở Việt Nam muốn xin vào thường trú nhân Canada !

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo, chính quyền liên bang vừa tung ra một dự án thâu nhận thêm di dân, những di dân bằng lòng làm việc trong lãnh vực thực phẩm và nghề nông.
Trong vòng nhiều năm qua, những cơ xưởng chế biến thịt cũng như những nông trại trồng nấm, đã phải sử dụng những di dân đến Canada làm việc tạm thời, dù những ngành kỹ nghệ này hoạt động nguyên năm.
Chương trình thâu nhận di dân qua lãnh vực nông trại và trong các cơ xưởng chế biến thực phẩm sẽ bắt đầu từ năm 2020: chương trình tìm cách duy trì số nhân công cho các ngành kỹ nghệ chế biến thực phẩm và nông trại, và đồng thời cho những di dân này có cơ hội trở thành thường trú nhân.
Theo chương trình thâu nhận di dân mới này, những người ngoại quốc đến Canada làm việc tạm thời trong các nông trại và các cơ xưởng chế biến thực phẩm, có quyền xin vào thường trú nhân của Canada sau 12 tháng làm việc, và khi đã có thường trú nhân thì những người này có thể xin bảo trợ gia đình của họ qua.
Đây cũng là cách tốt cho những người Việt xin qua Canada một cách chính thức, không phải tốn kém bằng những cách di dân bất hợp pháp khác.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email