Những người phải nằm trong khu cấp cứu là những người chưa chủng ngừa.

Toronto: Theo những tin loan báo hôm thứ hai ngày 13 tháng 9, thì trong ngày chúa nhật trước đó có 600 cư dân ở tỉnh bang Ontario, bị nhiễm covid.
Trong số 600 người bị nhiễm covid này có 475 người hay 79 phần trăm, là những người chưa chủng ngừa covid hoàn toàn.
Cũng trong số 600 người bị nhiễm covid trong ngày chúa nhật có 114 người ở thành phố Toronto, 84 người ở vùng Peel, 67 người ở vùng York.
Các học sinh ở tỉnh bang Ontario đã đi học trở lại được 1 tuần và trong hôm thứ hai 13 tháng 9, cơ quan y tế thành phố Toronto cho biết là có 3 trường học có học sinh bị nhiễm covid.
Hiện nay có 189 bệnh nhân phải nằm trong các khu cấp cứu của bệnh viện tỉnh bang Ontario.
Cũng tính đến ngày thứ hai 13 tháng 9, có 84 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario được chủng ngừa covid 1 mũi thuốc và trên 78.4 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn.
Theo bác sĩ Isaac Bogoch, bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm ở hệ thống bệnh viện đại học Toronto thì trong vòng tháng qua, những bệnh nhân bị covid ở thành phố Toronto, bị bệnh nặng và phải vào nằm ở khu cấp cứu, đều là những người chưa chủng ngừa covid.
Tại tỉnh bang Alberta, nơi đã cho mở cửa lại toàn bộ quá sớm, số bệnh nhân bị covid và phải vào nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện ở tỉnh bang Alberta đã lên cao nhất kể từ khi có trận đại dịch cho đến nay.
Hiện nay có 198 bệnh nhân bị covid và phải nằm trong các khu cấp cứu ở bệnh viện tỉnh bang Alberta.

Tin tức khác...