Những người Phi Luật Tân ở Canada gửi tiền về quê nhà nhiều nhất

Toronto: theo sở thống kê Canada thì trong năm 2017, những người Phi sống ở Canada đã gửi tiền về quê hương nhiều nhất so với những nhóm dân thiểu số khác.
Trong năm 2017 những người Phi Luật Tân đã gửi về quê của họ một số tiền lên đến 1.2 tỷ dollars cho thân nhân và người quen.
Đồng thời cũng theo sở thống kê Canada thì trong năm 2017, số lượng người Phi Luật Tân di dân qua Canada cũng gia tăng.
Những di dân Ấn Độ ở Canada là những người gửi tiền về quê đứng hạng thứ nhì, với tổng số tiền gửi về trong năm 2017 là 794 triệu dollars. Đứng hàng thứ ba là những người Mỹ với số tiền gửi về lên đến 390 triệu dollars.
Số tiền mà những người Việt ở Canada gửi về Việt Nam trong năm 2017 ước lượng khoảng 50 triệu dollars.