Những người trẻ đã dậy bố mẹ cách mua bán hàng qua điện thoại.

Toronto: Những người thuộc thế hệ trẻ gọi là Mellennials hiện nay, không những chỉ mua sắm trên mạng, mà còn dậy cho bố mẹ cách mua hàng qua điện thoại.
Theo sở Thống Kê Canada thì 40 phần trăm những người trẻ ở Canada, dù đã qua tuổi trưởng thành, vì một lý do nào đó, vẫn sống chung với bố mẹ.
Những tiến bộ của nền cao kỹ đã giúp cho người ta mua hàng hóa mà không cần đặt chân đến các cửa tiệm, cũng không cần phải xem giá cả trước.
Một đại công ty cho việc bán hàng hóa qua mạng là công ty Amazon đã ngày một phát triển, trong khi các công ty bách hóa thường như Sears, KMart.. đã không sống còn qua những cuộc cạnh tranh.
Bản tường trình của công ty kế toán KPMG cũng thấy là nhờ vào những người trẻ chỉ cách mua hàng trên mạng cho bố mẹ, đã giúp gia tăng số hàng hóa bán trên mạng trong thời gian qua.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email