Những người trẻ không muốn trở thành những người thợ chuyên môn.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 15 tháng 5 thì hiện nay Canada đang cần thêm rất nhiều những người thợ chuyên môn lành nghề, nhưng dường như những người trẻ mới lớn lên, đã không muốn chọn những nghề tay chân.
Những công ty thương mại cũng như những người thợ chuyên môn có kinh nghiệm, đang tìm cách khuyến khích những người trẻ chọn việc trở thành thợ lành nghề, nhất là những nghề chuyên môn cần trong nền kỹ nghệ xây cất như thợ điện, thợ ống nước,..
Theo hiệp hội những nhà xây cất tỉnh bang Ontario thì trong vòng 10 năm sắp đến, Canada sẽ cần thêm khoảng 100 ngàn thợ chuyên môn trên toàn tỉnh bang Ontario.

Nhận báo giá qua email