Những người trên 65 tuổi và được chủng ngừa covid toàn phần, nguy cơ phải vào bệnh viện giảm 94 phần trăm.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức vừa được trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, CDC, thì những người trên 65 tuổi được chủng ngừa toàn phần ( 2 lần với những loại thuốc Pfizer, Moderna , 1 lần với Janssen), thì nguy cơ bị nhiễm covid và phải vào nằm bệnh viện giảm 94 phần trăm, so với những người cùng hạng tuổi và chưa được chủng ngừa.
Cũng theo trung tâm CDC thì ngay cả việc chỉ vừa được chủng ngừa có 1 lần những loại thuốc Pfizer hay Moderna thì nguy cơ phải vào bệnh viện cũng giảm 64 phần trăm.
Cũng theo trung tâm CDC thì hiện nay 2 phần 3 những người Mỹ trên 65 tuổi đã được chủng ngừa toàn phần.
Tính đến ngày thứ tư 27 tháng 4, có trên 232 triệu liều thuốc chủng được sử dụng ở Hoa Kỳ: trên 142 triệu người Mỹ được chủng ngừa ít nhất 1 mũi hay 41.8 phần trăm dân số những người Mỹ trưởng thành.
Số người nhiễm và chết vì covid ở Mỹ cũng giảm sút mạnh: trong ngày thứ tư 27 tháng 4, chỉ có trên 51 ngàn người Mỹ bị nhiễm và 764 người chết vì covid.
Cũng có những nguồn tin trong cộng đồng những người Việt ở Mỹ thì có nhiều người trên 65 tuổi, được chủng ngừa hoàn toàn, đã làm những chuyến du lịch qua Cancun vì hiện nay giá đến nơi nghỉ mát này rất rẻ.
Hy vọng là chuyện du lịch này sẽ đến với cộng đồng những người Việt ở Canada trong một ngày rất gần?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email