Những người từ 70 tuổi trở lên được ghi danh chủng ngừa covid ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Chính quyền tỉnh bang Ontario tiếp tục những nỗ lực chủng ngừa covid cho cư dân trong tỉnh bang.
Tính đến ngày thứ sáu 4 tháng 6, có 67.8 phần trăm cư dân trong tỉnh bang Ontario trên 12 tuổi, được chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi.
Với số thuốc chủng ngừa covid được cung cấp gia tăng, chính quyền tỉnh bang Ontario có thể gia tăng tốc độ chủng ngừa covid cho cư dân.
Những người trên 80 tuổi đã có quyền ghi danh chủng ngừa covid mũi thứ nhì bắt đầu từ ngày thứ hai 31 tháng 5.
Và cũng theo những tin tức loan báo thì những người từ 70 tuổi trở lên có thể ghi tên xin chủng ngừa mũi thứ nhì ngay lập tức vào ngày thứ sáu 4 tháng 6, qua các dược phòng hay các văn phòng bác sĩ gia đình mà những người này đã chủng ngừa mũi thứ nhất.
Cũng bắt đầu từ ngày thứ hai 7 tháng 6, những người trên 70 tuổi ở tỉnh bang Ontario và những người đã chủng ngừa trước ngày 18 tháng 4, cũng được ghi tên chủng ngừa tại các trung tâm chủng ngừa ở các bệnh viện.
Những người được chủng ngừa covid mũi thứ nhất bằng thuốc Astra Zeneca, có quyền chọn loại thuốc đễ được chủng ngừa cho mũi thứ nhì: Astra Zeneca, Pfizer hay Moderna.
Trong những ngày sắp tới, trung bình một tuần, tỉnh bang Ontario sẽ nhận được 940 ngàn liều thuốc chủng ngừa covid.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email