Những người tỵ nạn Palestine ở Lebanon biểu tình xin qua Canada

Beirut, Lebanon: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 6 tháng 9, hàng trăm người tỵ nạn Palestine đã biểu tình trước tòa đại sứ Canada, ở thành phố Beirut, xứ Lebanon.
Những người biểu tình hiện nay đã là những người tỵ nạn được Liên Hiệp quốc tài trợ,muốn được qua Canada tỵ nạn.
Những người biểu tình giương cờ Palestine và Canada trước tòa đại sứ, và đòi được chuyển qua Canada.
Những người này nói là tình trạng sinh sống trong các trại tỵ nạn ở xứ Lebanon quá tồi tệ.
Ông Haneya Mohammed, một trong những người biểu tình đã nói là họ muốn di chuyển qua Canada để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Mohammed cũng cho biết là ông đã bị đột quỵ và qua một cuộc giải phẩu tim và chẳng có ai ở Lebanon giúp đỡ ông.
Hàng chục ngàn người tỵ nạn Palestine vẫn sống trường kỳ ở những trại tỵ nạn ở Lebanon và do Liên Hiệp Quốc nuôi ăn ở.
Những năm gần đây số tiền chi tiêu cho các trại tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc đã bị cắt giảm vì Hoa Kỳ đã giảm số tiền trợ cấp nuôi người tỵ nạn Palestine hàng năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email