Những người tỵ nạn sẽ phải di chuyển ra khỏi các cư xá đại học.

Toronto: Như chúng ta cũng biết, hàng chục ngàn những người đang sinh sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, vị sợ chính sách ngăn cản di dân của tổng thống Trump, đã chạy qua biên giới xin tỵ nạn ở Canada. Số những người xin tỵ nạn này trong khi chờ kết quả của cơ quan di trú về việc họ có được ở lại Canada hay không, đã được phân phối đi nhiều nơi mà một số lớn những người xin tỵ nạn này đã chọn thành phố Toronto.
Cũng vì không có đủ chỗ tại các trung tâm tạm trú , chính quyền thành phố Toronto đã mượn tạm khu cư xá sinh viên của hai trường cao đẳng Humber và Centennial.
Khoảng 450 người xin tỵ nạn đã cư trú ở các cư xá sinh viên từ tháng 5 năm nay.
Những người này phải dời khu cư xá sinh viên trước ngày 9 tháng 8 , để cho các trường cao đẳng sửa sang lại những khu cư xá, chuẩn bị cho sinh viên nhập trường vào đầu tháng 9.
Cũng theo những tin tức loan báo thì chính quyền liên bang đã bằng lòng trả tiền khách sạn cho 450 người tỵ nạn này từ ngày 9 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 9.
Những người tỵ nạn này sẽ được chuyển qua các khách sạn trong vùng đại thủ phủ Toronto.
Người ta cũng chưa biết là sau ngày 30 tháng 9, thì những người tỵ nạn này sẽ được cho tạm trú ở đâu?
Trong khi đó chính quyền tỉnh bang Ontario đã yêu cầu chính quyền liên bang phải trả những chi phí ăn ở cho những người từ Mỹ qua xin tỵ nạn: theo bà Lisa MacLeod, bộ trưởng di dân của chính quyền tỉnh bang Ontario thì chi phí cần cho những người tỵ nạn này lên đến 74 triệu dollars ở Toronto và 11 triệu dollars ở thành phố Ottawa.