Những người ủng hộ cựu tổng thống Trump muốn thành lập một đảng Ái Quốc

Hoa Thịnh Đốn: theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 3 tháng 2, những người Mỹ cực hữu và những người Mỹ quá khích, đang nỗ lực ủng hộ việc thành lập một đảng chính trị mới ủng hộ cựu tổng thống Trump.
Đảng mới này theo các nguồn tin thân cận có tên là đảng Ái Quốc ( Patriot Party).
Những nhóm người cực hữu ủng hộ ông Trump còn bao gồm những nhóm cựu quân nhân, đang cổ động cho những học thuyết âm mưu ( conspiracy theories).
Ngay từ thời ông Trump thắng cử năm 2016, đã có những chia rẽ trong đảng Cộng Hòa, bao gồm những kẻ ủng hộ ông Trump và những người không ủng hộ ông!
Theo những nguồn tin thông thạo, thì có nhiều nhóm cổ võ cho đảng Ái Quốc trên mạng internet, và những nhóm này có nhóm có cả ngàn người ủng hộ.
Theo tổ chức nghiên cứu the Tech Transparency Project thì có đến 51 nhóm và 85 trang Facebook đã lên tiếng ủng hộ việc thành lập đảng Ái Quốc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email