Những người yêu thiên nhiên, chờ xem con bồ nông đầu tiên trở lại tỉnh bang Saskatchewan.

Saskatoon, Saskatchewan: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 29 tháng 3, thì những người yêu thiên nhiên, yêu thú vật ở tỉnh bang Saskatchewan đang chờ xem con bồ nông ( pelican) nào sẽ là con chim đầu tiên bay trở lại trong mùa xuân năm nay.
Hàng năm những cư dân trong tỉnh bang Saskatchewan từ những người dắt chó đi dạo, những người chạy bộ cho đến những người đi xem chim, đều chờ bên đập bắc ngang con sông South Saskatchewan để xem những con bồ nông quay về.
Hàng năm, hàng trăm những con bồ nông ở từ tiểu bang California của Hoa Kỳ chạy dài đến xứ Guatemala, đã bay hàng ngàn cây số đến tỉnh bang Saskatchewan, quê hương mùa hè của chúng.
Những con bồ nông quay về cũng vì lý do tìm thức ăn: cá mú đầy rẫy bên bờ đập của con sông South Saskatchewan.
Khi những con bồ nông bay vần vũ bên bờ đập thì cũng là lúc mùa xuân về!