Những nhà chính trị người gốc Sikhs thành công ở Canada

Toronto: Không có một sắc dân thiểu số nào thành công ở Canada cho bằng những người Sikhs. Với dân số chỉ khoảng 300 ngàn người ở Canada, nhưng những người Canadians gốc Sikhs đã là những người thành công nhất so với những sắc dân khác, nhất là trên lãnh vực chính trị: họ có mặt trên đủ tầng lớp chính quyền từ cấp thị xã lên đến dân biểu liên bang và nắm giữ nhiều bộ quan trọng trong chính quyền của thủ tướng Justin Trudeau như bộ quốc phòng.
Nếu du khách có dịp đi về thành phố Brampton, trong vùng đại thủ phủ Toronto, thì nhiều người sẽ cảm tưởng như là họ đang đi viếng thăm một tỉnh nào đó ở Ấn Độ, nơi có đông những người Sikhs cư ngụ: Những đền thờ của người Sikhs mọc lên như nấm và những người qua lại phần lớn là những người mặc quốc phục của người Sikhs.
Vùng này cũng là nơi mà dân biểu tỉnh bang Ontario cũng như dân biểu liên bang đều là những người Sikhs.
Một thời gian dưới thời của cựu thủ hiến Katherine Wynn của đảng Tự Do, ông Jagmeet Singh là dân biểu tỉnh bang Ontario và là phó đảng trưởng của đảng NDP tỉnh bang. Cho đến khi ông Tom Mulcair, thủ lãnh đảng NDP liên bang từ chức vào năm 2017, ông Jagmeet Singh ra ứng cử và đoạt chức thủ lãnh đảng NDP liên bang cũng như đắc cử dân biểu liên bang.
Ông Jagmeet Singh từ chức dân biểu tỉnh bang Ontario, khu vực thành phố Brampton, lên Ottawa nhận chức thủ lãnh đảng NDP liên bang, thì người đắc cử chức dân biểu tỉnh bang Ontario, thay thế cho ông Jagmeet chính là ông em: Gurratan Singh.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email