Những nhà đầu tư ngoại quốc “bán non” cổ phiếu của 5 đại ngân hàng Canada

Toronto: Một trong những điều ngạc nhiên trên thị trường chứng khoán Toronto là 5 cổ phiếu của những công ty mà người ta “bán non” nhiều nhất là cổ phiếu của 5 đại ngân hàng Canada: Royal, Toronto Dominion, Bank of Nova Scotia và CIBC.
Phần lớn những người bán non cổ phiếu của 5 đại ngân hàng Canada là những quản lý của các quỹ đầu tư mạo hiểm hedge funds.
Năm 2007, khi Hoa Kỳ trải qua một thời kỳ đại suy thoái, cổ phiếu của các ngân hàng Mỹ đã xuống đến đáy, và những người bán non cổ phiếu của các ngân hàng này đã kiếm lời bộn.
Vào những năm 2007, các ngân hàng Mỹ đã cho những người mượn tiền mua nhà hàng loạt.
Khi nền kỹ nghệ địa ốc suy thoái, kéo theo sự sụp đổ của hệ thống tài chánh.
Những nhà quản lý các quỹ đầu tư mạo hiểm ở Mỹ, hiện đang bán non cổ phiếu của các ngân hàng Canada, đã nghĩ là bây giờ cũng là thời điểm suy thoái của hệ thống ngân hàng Canada: mức lãi suất nợ nhà gia tăng và khiến một số đông những người có nhà ở Canada sẽ phải phá sản, bỏ nhà chạy lấy người.
Những nhà quản lý các quỹ đầu tư mạo hiểm ở Mỹ có thể đã không hiểu rõ việc mượn nợ nhà ở Canada khác hẳn Mỹ: nếu người mua đặt tiền cọc dưới 20 phần trăm trị giá nợ nhà, thì họ sẽ phải mua bảo hiểm.
Ở Canada không có chuyện bỏ nhà chạy lấy thân: các ngân hàng Canada vẫn có quyền tìm kiếm và đòi nợ những người mua nhà, tuy bỏ nhà, nhưng vẫn còn thiếu nợ ngân hàng.
Rút kinh nghiệm của thời kỳ đại suy thoái, các ngân hàng Canada đã để dành một số tiền lớn theo tỷ lệ tiền nợ nhà, phòng khi phải sử dụng trong thời kỳ nền kỹ nghệ nhà cửa xuống dốc..