Những nhà ngoại giao Mỹ ở Trung quốc than phiền bị thử nghiệm covid qua đường hậu môn .

Bắc Kinh: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng 2, các nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc ở Trung quốc , than phiền là họ bị bắt buộc thử nghiệm covid qua đường hậu môn, thay vì qua đường mũi như các cuộc thử nghiệm thông thường.
Phát ngôn viên của bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã nói là cách thử nghiệm covid qua đường hậu môn là cách thử nghiệm ” mất phẩm giá” và khuyến cáo các nhân viên Hoa Kỳ ở Trung quốc từ chối không thử nghiệm theo cách này!
Trong khi đó phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung quốc, Zhao Lijian nói rằng họ không bắt các nhà ngoại giao Mỹ phải thử nghiệm bằng đường dưới.
Cũng theo người phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung quốc thì cách thử nghiệm covid bằng đường hậu môn, bắt buộc cho các du khách đến xứ này, nhưng những nhà ngoại giao được miễn trừ.
Theo các chuyên gia y tế Trung quốc thì thử nghiệm covid qua đường hậu môn chính xác hơn, có thể phát hiện đang bị nhiễm trùng, vì vi rút corona sống lâu hơn trong phân người, so với thời gian chúng lây nhiễm qua mũi, qua đường hô hấp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email