Những nhóm người nào ở tỉnh bang Ontario, sẽ được chủng ngừa covid kế tiếp?

Toronto: Theo những tin tức loan báo thì theo những tính đến ngày thứ ba 16 tháng 2, chính quyền tỉnh bang Ontario đã hoàn tất việc chích ngừa cho những người sống trong các nhà già và các nhân viên làm việc tại những nhà dưỡng lão này.
Với số lượng thuốc chủng ngừa dự trù được gửi tới, gia tăng trong những tuần sắp tới, chính quey62n tỉnh bang Ontario đã liệt kê danh sách những nhóm người sẽ được ưu tiên chủng ngừa trong những ngày sắp tới.
Những người sống trong những nhà già, những nhân viên làm việc trong các nhà già, nếu chưa được chủng ngừa, sẽ được ưu tiên.
Rồi đến những người trên 80 tuổi sẽ là ưu tiên kế tiếp.
Những nhân viên y tế, những lính cứu hỏa, những nhân viên cứu thương, những cán sự xã hội.. cũng được xem như là những nhóm sẽ được chủng ngừa sớm.
Việc chủng ngừa covid ở Canada so với các quốc gia khác đã quá chậm chạp: trong khi nước Anh đã chủng ngừa trên 15 triệu dân và một ngày có trên nửa triệu người được chủng ngừa, thì chỉ có 1.2 triệu người Canadians được chủng ngừa tính đến ngày thứ hai 15 tháng 2.
Hai loại thuốc chủng ngừa covid được bộ y tế Canada chuẩn y, đều có những chậm trễ trong việc gửi thuốc chủng đến Canada.
Theo những ước tính thì có thể đến mùa thu năm nay, toàn thể những người Canadians sẽ được chủng ngừa?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email