Những nơi có nhà bán dưới 200 ngàn dollar ở Canada

Ottawa: Thị trường địa ốc Canada trong năm nay 2022 đã trải qua một thời gian mà giá nhà lên vùn vụt.
Giá trung bình của những căn nhà ở các vùng đại thủ phủ Toronto hay Vancouver đã lên đến trên 1 triệu dollars.
Tuy nhiên cũng có nhiều nơi ở Canada mà người ta có thể mua những căn nhà với giá từ 200 ngàn dollars trở xuống: dĩ nhiên những vùng này sẽ không phải là Toronto hay Vancouver.
Theo tổ chức tham vấn địa ốc Point2Homes.com thì 10 phần trăm tổng số nhà đang đăng bản bán trên toàn Canada, đã có giá bán từ 200 ngàn dollars trở xuống.
Không có nhà nào ở các thành phố Toronto, Mississauga hay Brampton bán dưới 200 ngàn dollars. Chỉ có một vùng duy nhất ở tỉnh bang Ontario mà có nhiều nhà bán dưới 200 ngàn dollars là vùng Kawartha Lakes gần thành phố Barrie.
Sau đây là danh sách các thành phố có nhiều nhà bán dưới 200 ngàn dollars:
-Vùng Cape Breton ở tỉnh bang Nova Scotia có 44.2 phần trăm số nhà đề bảng bán dưới 200 ngàn dollars.
-Thành phố Regina, tỉnh bang Saskatchewan có 36.5 phần trăm số nhà đề bảng bán dưới 200 ngàn dollars.
-Những thành phố có nhiều nhà dưới 200 ngàn dollars theo thứ tự từ cao xuống thấp là Saint John với 26.72 phần trăm,.Lethbridge với 26.1 phần trăm, Edmonton với 24.60 phần trăm, Saskatoon, Winnipeg, Redeer..
9.85 phần trăm số nhà để bảng bán ở tỉnh bang Quebec hiện nay dưới 200 ngàn dollars.
Điều ngạc nhiên là có nhiều nhà ở thành phố Edmonton bán dưới giá 200 ngàn dollars, trong khi nền kinh tế của thành phố này đang phát triển mạnh mẽ vì giá dầu khí gia tăng trên thị trường dầu khí thế giới?