Những nơi mua nhà đầu tư tốt nhất Canada

(theo báo Money Sense)
Thành phố đứng hàng đầu trong việc mua nhà đầu tư kiếm lợi ở Canada là thành phố Thunder Bay. Thành phố này nằm ở biên giới giữa hai tỉnh bang Ontario và Manitoba.

Thành phố Thunder Bay chỉ có trên 100 ngàn dân, là một trung tâm thương mại với các trụ sở của chính quyền liên bang về y tế, giáo dục, thuế vụ cho khu miền đông tỉnh bang Ontario, nơi có trường đại học Lakehead. Đây cũng có ngành kỹ nghệ lâm sản và nguyên là một thị trấn hoán đổi lông thú, của những người da đỏ từ những năm 1900 trở về trước.

Tiền lương trung bình của 1 gia đình ở thành phố Thunder Bay là $81,000, trong khi giá một căn nhà trung bình là $216,000. Tỷ lệ giá nhà so với tiền lương ở thành phố Thunder Bay chỉ có 2.5, so với tỷ lệ 6 ở thành phố Toronto và 9 ở thành phố Vancouver. Tiền mướn nhà ở thành phố này gia tăng 22 phần trăm trong vòng 5 năm qua.

Các thành phố có triển vọng tốt trong việc mua nhà đầu tư, theo báo Money Sense, khác từ hạng nhì cho đến hàng thứ năm theo thứ tự là các thành phố Hamilton,Branford , Guelph và Vancouver.

Thành phố Toronto đứng hàng thứ 15 trong bảng sắp hạng.