Những nữ sinh viên Syria được học bổng , đã xin tỵ nạn ở Canada.

Toronto: Trong năm ngoái, tổ chức the Daughters for Life Foundation đã cấp học bổng toàn phần ăn ở cho 7 nữ sinh viên người Syria, qua Canada học thêm về Anh ngữ.
Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ hai ngày 12 tháng 3, thì có đến 5 trong số 7 nữ sinh viên này đã xin tỵ nạn ở lại Canada, và một trong 5 nữ sinh viên này đã được cơ quan di trú Canada chấp thuận.
Theo 5 nữ sinh viên này thì lý do mà họ xin tỵ nạn là tổ chức cấp học bổng, the Daughters for Life Foundation, đã không tìm việc cho họ để họ làm thêm kiếm tiền và không cung cấp những trợ cấp tài chánh.
Phát ngôn viên của tổ chức cấp học bổng đã bác bỏ những lời tố cáo của 5 nữ sinh viên, cho biết là các sinh viên này được cấp học bổng toàn phần bao gồm tiền ăn ở và tiền học phí trong suốt thời gian theo học.
Cũng theo người phát ngôn viên của tổ chức cấp học bổng thì lý do những sinh viên này xin tỵ nạn là hoàn toàn cá nhân, chứ không phải vì lý do tổ chức này không cung cấp những chi phí ăn ở cần thiết.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email