Những quốc gia chào đón du khách Canada đến viếng thăm, dù chưa chủng ngừa covid

Ottawa: Bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm nay 2022, chính quyền liên bang Canada cho phép những cư dân Canada, dù chưa chủng ngừa covid, được quyền du lịch ra nước ngoài.
Điều quan trọng là những quốc gia nào không đòi hỏi du khách phải chủng ngừa covid khi đặt chân đến các quốc gia này?
Nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi.. vẫn đòi hỏi du khách ngoại quốc đến các xứ này, phải chủng ngừa covid hoàn toàn và phải có giấy chứng nhận.
Tuy nhiên nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia trong khu vực đảo nghỉ mát, đã không đòi hỏi những du khách Canada phải chủng ngừa.
Nhưng những cư dân Canada chưa chủng ngừa covid, và đi du lịch ở nước ngoài về, sẽ phải thử nghiệm 2 lần và phải cách ly 14 ngày.
Các quốc gia nhận du khách Canada chưa chủng ngừa covid là Anh quốc, Ý Đại Lợi.
Nước Pháp đòi những du khách chưa chủng ngừa phải thử nghiệm khi đặt chân đến nước này, và phải thử nghiệm PCR trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước khi đến phi trường Pháp.
Nước Nhật cũng đòi những du khách chưa chủng ngừa phải có thử nghiệm PCR, những du khách Canada đến Nhật chưa chủng ngừa covid, phải thử nghiệm PCR, nhưng không buộc phải sống cách ly như trường hợp của nhiều quốc gia khác.
Du khách Canada chưa chủng ngừa, đến Ấn Độ sẽ phải thử nghiệm PCR.
Những quốc gia không bắt buộc du khách Canada chưa chủng ngừa covid phải thử nghiệm hay phải cách ly là Cuba, Mễ Tây Cơ, Dominican Republic, Jamaica