Những quy tắc nghiêm ngặt cho việc đặt thùng xin quần áo

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 15 tháng 5, thì sau cái chết của một phụ nữ, khi người này tính chui vào lấy quần áo từ một thùng quần áo từ thiện trong năm ngoái, hội đồng thành phố Toronto đang thảo luận việc đưa ra những quy tắc nghiêm ngặt hơn để bảo toàn an ninh cho những người chẳng may chui vào.
Những cơ quan từ thiện muốn đặt thùng xin quần áo trên đường phố, phải xin giấy phép của thành phố, nhưng cũng có khoảng 200 thùng xin quần áo tư nhân, không có giấy phép của chính quyền, đặt rải rác trong thành phố Toronto.
Những thùng xin quần áo từ thiện, thường được thiết kế một cách khéo léo mà người ta chỉ có thể bỏ quần áo vào trong thùng, nhưng không có thể lấy quần áo ra được.
Rất nhiều người đã chết khi tìm cách lấy quần áo ra và bị kẹt ngay trong miệng thùng, không thoát ra được.
Các viên chức thành phố Toronto đã đưa ra những đề nghị lên hội đồng thành phố, là phải có nhân viên kiểm soát những thùng nhận quần áo, xem có an toàn hay không, trước khi cấp giấy phép.
Những thùng xin quần áo của các cơ quan từ thiện phải mua giấy phép $115 một năm, trong khi những thùng xin quần áo của các công ty thương mại sẽ phải trả lệ phí khởi đầu là $440 và $180 tiền mua giấy phép hàng năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email