Những sinh viên sẽ được mua vé xe TTC với giá rẻ.

Toronto: Theo những tin tức công bố hôm thứ tư ngày 14 tháng 3, cơ quan chuyên chở công cộng TTC của thành phố Toronto cho biết là sẽ có những chương trình giảm giá vé cho các sinh viên các trường cao đẳng và đại học.
Cơ quan TTC dự tính sẽ phát hành loại vé hàng tháng có tên là Universal Pass hay U-Pass với gía $70 một tháng, dành cho những sinh viên các trường cao đẳng và đại học, và các sinh viên này có thể sử dụng không giới hạn số chuyến đi.
So sánh với giá vé thường một tháng cho người lớn hiện nay của TTC là $146, thì giá vé $70 là quá rẻ cho các sinh viên.
Cũng theo phát ngôn viên của cơ quan TTC thì để việc phát hành loại vé đặc biệt cho sinh viên được hoàn tất, cơ quan này cần một thỏa ước kéo dài 4 năm với các trường đại học Toronto, Ryerson, OCAD và trường cao đẳng George Brown.
Chương trình này cũng cần là chi phí mua vé xe đặc biệt sẽ được các trường đại học và cao đẳng trong thành phố, tính luôn vào tiền học phí hàng năm.
Tiền học phí của các sinh viên sẽ tăng thêm $280 cho mỗi khóa học và các sinh viên sẽ không có quyền bán lại những thẻ U-Pass cho người khác.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email